Čelična zaštitna ograda za puteve

Sklop zaštitne ograde

Sastavni delovi svih vrsta zaštitnih čeličnih ograda navedeni su u specifikaciji posebnog standarda, JUS U.S4.108. Oblik i mere svakog pojedinog elementa moraju biti prema JUS U.S4.108.

Materijal

Delovi zaštitnih ograda izrađuju se od konstrukcijskih čelika JUS C.B0.500 ili EN 10025 kvaliteta S 235 JRG2. Vijci su klase čvrstoće 8.8, navrtke klase čvrstoće 8.

Izrada

Štitnik je izrađen od toplovaljanog lima debljine 3 mm i hladnim oblikovanjem preoblikovan u usvojen profil. Otvori za spajanje su izvedeni probijanjem odgovarajućim alatima. Cinkara d.o.o. u svom proizvodnom programu proizvodi štitnik tip B, čiji je profil prikazan na slici 1.

 

Stub je izrađen od toplovaljanog lima debljine 6 mm. Otvori za spajanje su izvedeni probijanjem  odgovarajućim alatima. Hladnim oblikovanjem stub je preoblikovan u HOP 100x50x6. Po zahtevu se rade i stubovi drugih dimenzija.

 

Odstojnik je izrađen od toplovaljanog lima debljine 3 mm. Odgovarajući oblik se dobija postupkom prosecanja. Otvori za spajanje se izvode probijanjem. Hladnim oblikovanjem se oblikuje odgovarajući C profil. 

Spajanje

Spajanje elemenata u sklopove zaštitne ograde izvodi se vijcima na terenu, a međusobno povezivanje elemenata u sklopove zavarivanjem, vrši se u radionici.

·        Vijcima se ostvaruju sledeće veze:

1.      Spajanje, nastavljanje štitnika profila B vrši se pomoću 6 vijaka M16x35;

2.      Spajanje štitnika na odstojnik ili U-spojnicu, vrši se pomoću jednog vijka M16x40;

3.      Spajanje štitnika direktno na stub vrši se pomoću jednog vijka M16x40;

4.      Spajanje odstojnika na podesivu spojnicu vrši se pomoću 3 vijka M16x35;

5.      Spajanje podesive spojnice za stub vrši se pomoću 2 vijka M10x25;

6.      Spajanje stuba za objekte sa podlogom (betonom) i držača za zid sa zidom vrši se pomoću vijka M16 sa čeličnim tiplom;

·        Zavarivanjem se ostvaruju sledeće čvrste veze:

1.      Spajanje stubova i sidrenih ploča za stubove;

2.      Spajanje elemenata štitnika i završnih elemenata;

3.      Spajanje elemenata za:

o       držač za zid;

o       demontažni stub;

o       čaura;

o       štitnike za kosi demontažni prolaz;

o       stub za kosi demontažni prolaz.

Površinska zaštita

Svi elementi zaštitne čelične ograde su zaštićeni od korozije postupkom toplog cinkovanja, a prema normama ASTM A-123 i EN ISO 1461.

Obeležavanje i označavanje

Na štitnicima i završnim komadima, stubovima i odstojnicima moraju biti utisnute sledeće oznake:

  • znak proizvođača,

  • oznaka JUS U.S4.108,

  • godina i mesec.

U tehničkoj i drugoj dokumentaciji zaštitne ograde se označavaju odgovarajućom oznakom prema tački 6 standarda JUS U.S4.104. U daljem tekstu su dati primeri označavanja za osnovne tipove zaštitnih ograda za puteve. 

Klasifikacija zaštitnih ograda

Jednostrana ograda (JO)

Sastoji se od štitnika pričvršćenog direktno na stubove koji se nalaze na međusobnom rastojanju od 4m. Jednostrana ograda predviđena je za prihvatanje i zadržavanje vozila s jedne strane (slika 2).

Označava se: zaštitna ograda JUS U.S4.108-JO

7.

Vijak M16x40 8.8 TZn

kom.

251

6.

Vijak M16x35 8.8 TZn

kom.

1494

5.

Katadiopter

kom.

125

4.

Podložna pločica M16

kom.

251

3.

Podupirač tip B

kom.

251

2.

Stub U 100x50x6

kom.

251

1.

Štitnik tip B

kom.

250

rb

naziv

jm

kol.

Jednostrana distantna ograda (JDO)

Sastoji se od štitnika pričvršćenog jednostranim odstojnikom na stubove koji se nalaze na međusobnom rastojanju od 2m. Jednostrana distantna ograda predviđena je da prihvati vozila i spreči gaženje (prelaženje) ograde pri naletu najtežih vozila s jedne strane (slika 3).

Označava se: zaštitna ograda JUS U.S4.108-JDO

10.

Vijak M10x25 8.8 TZn

kom.

1002

9.

Vijak M16x40 8.8 TZn

kom.

1251

8.

Vijak M16x35 8.8 TZn

kom.

2997

7.

Katadiopter

kom.

125

6.

Traka za jedn. ograde sa odst.

kom.

251

5.

Podložna pločica M16

kom.

501

4.

Odstojnik jednostrani

kom.

501

3.

Spojnica podesiva-kapa

kom.

501

2.

Stub U 100x50x6

kom.

501

1.

Štitnik tip B

kom.

250

rb

naziv

j.m.

kol.

Dvostrana ograda (DO)

Sastoji se od štitnika pričvršćenih na stubove koji se nalaze na međusobnom rastojanju od 2m. Dvostrana ograda predviđena je za prihvatanje i zadržavanje vozila s obeju strana (slika 4).

Označava se: zaštitna ograda JUS U.S4.108-DO

10.

Vijak M10x25 8.8 TZn

kom.

1002

9.

Vijak M16x40 8.8 TZn

kom.

1002

8.

Vijak M16x35 8.8 TZn

kom.

4491

7.

Katadiopter

kom.

250

6.

Podložna pločica M16

kom.

1002

5.

Podupirač tip B

kom.

1002

4.

Spojnica U

kom.

501

3.

Podesiva spojnica-kapa

kom.

501

2.

Stub U 100x50x6

kom.

501

1.

Štitnik tip B

kom.

500

rb

naziv

j.m.

kol.

 

Dvostrana distantna ograda (DDO)

Sastoji se od dva štitnika pričvršćena dvostranim odstojnikom na razmaku od 2m i na stubove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 2m. Dvostrana distantna ograda predviđena je da prihvati vozila i spreči gaženje (prelaženje) ograde pri naletu najtežih vozila sa obeju strana (slika 5).

Označava se: zaštitna ograda JUS U.S4.108-DDO

9.

Vijak M10x25 8.8 TZn

kom.

1002

8.

Vijak M16x40 8.8 TZn

kom.

1002

7.

Vijak M16x35 8.8 TZn

kom.

4491

6.

Katadiopter

kom.

250

5.

Podložna pločica M16

kom.

1002

4.

Odstojnik dvostrani

kom.

501

3.

Podesiva spojnica-kapa

kom.

501

2.

Stub U 100x50x6

kom.

501

1.

Štitnik tip B

kom.

500

r.br.

naziv

j.m.

kol.

napomena:

·        specifikacija elemenata u gore navedenim tabelama je za 1000 m;

·        po zahtevu se isporučuju i zaštitne ograde van navedene specifikacije.

Završeci ograda

Završni elementi zaštitne ograde, na početku i na kraju, izvode se kosim spuštanjem štitnika u dužini od 12m (kosi završetak od 12 m, slika 6, 7, 8 i 9). Tamo gde se ne može izvesti kosi završetak, ograda se završava poluokruglim završnim elementima (završni komad jednostrani ili dvostrani). U sledećoj tabeli data je specifikacija elemenata za standardne kose završetke od 12 m. Osim kosog spuštanja štitnika u dužini od 12m, moguće je izvesti i koso spuštanje štitnika u dužini od 8m i 4m.

15

Vijak M10x25

kom.

/

2

16

2

14

Vijak M16x35

kom.

23

26

68

47

13

Vijak M16x40

kom.

7

8

16

16

12

Zavr. kom. dv.

kom.

/

/

1

1

11

Zavr. kom. jedn.

kom.

1

1

/

/

10

Traka za jed. og.

kom.

/

/

/

/

9

Podložna pločica

kom.

7

8

16

16

8

Podupirač B

kom.

7

7

16

16

7

Odstojnik dvostr.

kom.

/

/

/

/

6

Odstojnik jedn.

kom.

/

1

/

/

5

Spojnica U

kom.

/

/

8

1

4

Podesiva pojnica

kom.

/

1

8

1

3

Stub U L=1900

kom.

7

8

8

15

2

Štitnik tip B

kom.

2

2

4

4

1

Kosi završetak

kom.

1

1

2

2

rb

naziv

j.m.

JO

JDO

DO

DDO

 

Dodatak 1

Sastavnica osnovnih elemenata i sklopova zaštitnih ograda

r.br.

naziv

slika br.

1.    

Štitnik tip B L=4300 mm

10

2.    

Štitnik tip B L=3300 mm

11

3.    

Štitnik tip B L=2300 mm

12

4.    

Štitnik tip B L=1300 mm

13

5.    

Nosač rukohvata f100

14

6.    

Odstojnik S

15

7.    

Odstojnik jednostrani

16

8.    

Odstojnik dvostrani

17

9.    

Ploča anker 300x300x10

18

10.    

Spojnica podesiva-kapa

19

11.    

Podložna pločica M16

20

12.    

Podupirač tip B

21

13.    

Stub U 100x50x6 L=1900

22

14.    

Stub U 140x50x5 L=1700

23

15.    

Stub U 100x50x6 H=515 sa pločom

24

16.    

Stub U 100x50x6 H=700 sa pločom

25

17.    

Traka za jednostrane ograde sa odstojnikom

26

18.    

Spojnica U

27

19.    

Završetak kosi

28

20.    

Završetak kratki krivi

29

21.    

Završni komad jednostrani-lučni

30

22.    

Završni komad dvostrani-lučni

31

23.    

Vijak M16x35 8.8 JUS M.B1.171 TZn

/

24.    

Vijak M16x40 8.8 JUS M.B1.171 TZn

/

25.    

Vijak M10x25 8.8 JUS M.B1.050 TZn

/

26.    

Navrtka M16 8 JUS M.B1.601 TZn

/

27.    

Navrtka M10 8 JUS M.B1.601 TZn

/

28.    

Podloška 16 JUS M.B2.012 TZn

/

29.    

Podloška 10 JUS M.B2.111 TZn

/

30.    

Rukohvat f100-sklop

32

31.    

Katadiopter

33

Dodatak 2

Izgled osnovnih elemenata i sklopova zaštitnih ograda

 

Dodatak 2

Izgled osnovnih elemenata i sklopova zaštitnih ograda